การอ่านปีในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษนั้นสามารถอ่านปีได้หลายแบบ มาดูกันว่ามีแบบไหนบ้าง

 

General Years : การอ่านปีโดยทั่วไป

ตัวอย่าง

 • 1900 อ่านว่า Nineteen hundred
 • 1905 อ่านว่า Nineteen hundred and five หรือ Nineteen hundred 0 five
 • 1915 อ่านว่า Nineteen ten
 • 1996 อ่านว่า Nineteen ninety-six
 • 2000 อ่านว่า Two thousand
 • 2011 อ่านว่า Twenty-eleven
 • 2018 อ่านว่า Twenty-eighteen

 

Decades : ทศวรรษ หรือ รอบสิบปี

ตัวอย่าง

 • …the (1960s) ‘60s อ่านว่า the (nineteen)sixties
 • …the (2000s) ‘00s อ่านว่า the thousand หรือ the noughties

 

Centuries : ศตวรรษ หรือ รอบร้อยปี

ตัวอย่าง

 • … the 1900s อ่านว่า the nineteen hundreds
 • …the 4th century อ่านว่า the fourth century
 • …the 20th century อ่านว่า the twentieth century

 

BC : Before Christ ก่อนคริสต์ศักราช

 

AD : Anno Domini คริสต์ศักราช

 

เทคนิคการใช้ In และ On กับวันที่เดือนปี

 • เราจะใช้ On กับวันที่ เช่น She was born on 15th May 1960.
 • เราจะใช้ In กับ เดือน , ฤดูกาล, ปี เช่น He was born in 1995.