การออกเสียงตัวสะกด T ในแบบอเมริกัน

letter-1369616_960_720
เพื่อนๆทราบกันไหมว่า คำที่มี ตัว T เป็นตัวสะกดอยู่ในคำนั้นๆ หากเราพูดภาษาอังกฤษในแบบอเมริกัน จะนิยมออกเสียงตัว T เป็นเสียง D

ตัวอย่าง (กดที่ลิงค์ แล้วกดปุ่ม สีแดง ที่เขียนว่า US)
Matter http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/matter
Item http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/item
Little http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/little
Battle http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/battle

และนี้ก็เป็นเทคนิคและข้อสังเกตในการออกเสียงพูดภาษาอังกฤษแบบ US ที่เราควรจะสังเกตในการพูดออกเสียงคำที่มีตัว T สะกดอยู่ในคำนั้นๆ อย่าลืมนำไปใช้ฝึกพูดกันนะ