การอธิบายลำดับขั้นตอนในภาษาอังกฤษ

การการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการอธิบายขั้นตอนต่างๆตามลำดับก่อนหลังได้ คำศัพท์ที่ว่ามีดังนี้

First แปลว่า ลำดับแรก
Next แปลว่า ขั้นตอนถัดไป
Then แปลว่า แล้ว
After that แปลว่า หลังจากนั้น
One you’ve finished that แปลว่า เมื่อทำขั้นตอนนั้นๆเสร็จแล้ว
Once you’ve done that แปลว่า เมื่อทำขั้นตอนนั้นๆเสร็จแล้ว
Last แปลว่า ขั้นตอนสุดท้าย
Finally แปลว่า ขั้นตอนสุดท้าย

ตัวอย่างการใช้งานในประโยค
First, pour water into a pot. Next, turn on the heat. When the water boils, add chicken. Cook chicken until they are soft. If the water starts boiling over, turn down the heat. Then wait for 30 minutes, and then let cool for 5 minute. Finally we eat!

นอกจากคำศัพท์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ยังมีคำศัพท์อื่นๆอีกให้เพื่อนๆเลือกใช้งาน ลองนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้งานคำศัพท์เกี่ยวกับการอธิบายขั้นตอนต่างๆในภาษาอังกฤษกันดูนะ