การรับสายโทรศัพท์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในภาษาอังกฤษ

การสนทนาโทรศัพท์เป็นอีกวิธีที่ใช้ในการสื่อสารกันซึ่งเชื่อว่าหลายคนคนก็อาจจะมีการนำรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาปรับใช้เมื่อคุยโทรศัพท์อยู่บ้าง แต่เพื่อการใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ถูกกาลเทศะ วันนี้เรามีตัวอย่างประโยคในการพูดคุยโทรศัพท์ ทั้งแบบทางการเพื่อใช้ในการทำงาน และแบบไม่เป็นทางการเพื่อใช้คุยกับคนสนิท เช่น เพื่อน ครอบครัว คนกันเอง เป็นต้น

FORMAL ประโยคทางการ
·         Good morning·         สวัสดีตอนเช้า
·         I’m afraid she is not available at the moment.·         ฉันเกรงว่าเธอจะไม่ว่างในขณะนี้
·         I’m sorry, she is out of the Office today.·         ฉันขอโทษ วันนี้เธอไม่อยู่ที่ออฟฟิศ
·         I would like to make a reservation, please.·         ฉันขอทำการจองนะครับ/ค่ะ
·         Excuse me, who is this?·         ขอโทษนะ นี่ใครครับ/ค่ะ?
·         May I speak to…?·         ขอคุยกับ…?
·         I’m afraid my English not good, please…·         ฉันเกรงว่าภาษาอังกฤษของฉันไม่ดี ได้โปรด…
·         Could you hold on a moment, please?·         คุณถือสายรอสักครู่ได้ไหม
·         I’m afraid he’s in a meeting·         ฉันเกรงว่าเขากำลังประชุมอยู่
·         Thank you for calling·         ขอบคุณที่โทรมา
·         Would you like me to connect you to his voicemail?·         คุณต้องการให้ฉันเชื่อมต่อคุณกับข้อความเสียงของเขาไหม
·         May I take a message?·         ขออนุญาติฝากข้อความ?
·         Would you like to leave a message?·         คุณต้องการที่จะฝาก/ทิ้งข้อความ?
·         I’d like to talk to …·         ฉันอยากคุยกับ…
·         Can I put you on hold for a moment, please?·         ฉันขอให้คุณถือสายสักครู่ได้ไหม
·         Would you mind holding for just a moment?·         คุณช่วยถือสายไว้สักครู่ได้ไหม
·         May I ask who is calling, please?·         ขอถามด้ไหมว่าใครโทรมา
·         I’m trying to contact, please wait…·         ฉันกำลังพยายามติดต่อ โปรดรอสักครู่…

 

 

INFORMALประโยคไม่เป็นทางการ
·         Is … there?·         นั่นใช่…ใช่ไหม?
·         This is Tony·         นี่โทนี่
·         Hello, Jack speaking·         สวัสดี แจ็คพูด
·         Hello, Jane’s phone·         สวัสดี โทรศัพท์ของเจน
·         Who is it?·         ใคร?
·         I’ll ask her to ring you when she gets back.·         ฉันบอกเธอโทรหาคุณเมื่อเธอกลับมา
·         I can’t hear you very well.·         ฉันได้ยินคุณไม่ค่อยชัด
·         Who’s calling, please?·         ใครโทรมา?
·         I’ll let him/ her know that you rang.·         ฉันจะบอกเขา/เธอว่าคุณโทรมา
·         I’ll put you through.·         ฉันจะให้โอนสายให้คุณ
·         Okay, wait a moment, please.·         โอเค รอสักครู่
·         Speak to you again soon.·         ไว้ค่อยคุยกันใหม่
·         Hang on a second. / Hold on a sec.·         รอแปบนึง
·         Just a minute!·         รอเดี๋ยว!
·         Can I talk to …?·         ฉันขอคุยกับ … ?
·         Just a moment.·         รอสักครู่
·         Is …available?·         … ว่างไหม?
·         Is … free?·         … ว่างไหม?