การพูดเกี่ยวกับ เศษส่วน ในภาษาอังกฤษ

เอาละในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง เศษส่วน ในภาษาอังกฤษ ว่ามีวิธีพูดกันอย่างไงนะ

ก่อนอื่นคำว่า “เศษส่วน” ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า fraction
โดย “เศษ” ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า numerator
และคำว่า “ส่วน” ในภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า denominator

มาถึงการพูดถึงเศษส่วนหรืออัตราส่วนกัน ในภาษาไทยเราจะพูดถึง”ตัวเลขเศษ” แล้วก็ “ส่วน” ตามด้วย “ตัวเลขส่วน” กันใช่ไหม เช่น $latex \frac{1}{3}$ ก็พูดว่า หนึ่งส่วนสาม
แต่ในภาษาอังกฤษเราจะพูดตัว”เลขเศษ” แล้ว ตามด้วย “ลำดับเลขของส่วน” เช่น 13 ก็พูดว่า “One” “Third”

ส่วนเวลาเขียนเป็นคำภาษาอังกฤษให้มี ขีดตรงกลางด้วยนะ เช่น 13 ก็เขียนว่า one-third ตัวอย่างเช่น
14 ภาษาอังกฤษก็คือ one-fourth

15 ภาษาอังกฤษก็คือ one-fifth

12 ภาษาอังกฤษก็คือ one-half หรือ half

12061001653_a29561c4ff_b
จากตัวอย่างด้านบนจะเปรียบเสมือนว่าเรามีเค้ก 1 ก้อน แต่แบ่งเป็นส่วนๆ เช่น 14 ก็คือ แบ่งเค้กชิ้นเดียวเป็น 4 ชิ้น เราได้ หนึ่งใน 4
แล้วทีนี้ถ้ามีเค้กหลายชิ้นละ เราก็จะต้องเติม s เข้าไปด้วยนะตัวอย่างเช่น

23 ภาษาอังกฤษก็คือ two-thirds

25 ภาษาอังกฤษก็คือ two-fifths

58 ภาษาอังกฤษก็คือ five-eighths

78 ภาษาอังกฤษก็คือ seven-eights

1219 ภาษาอังกฤษก็คือ Twelve-nineteenths

ที่สำคัญอย่าลืมข้อควรระวังเรียกการเติม s กันด้วย ให้นึกถึงการแบ่งเค้กถ้า 1 ชึ้นไม่ต้องเติม s (ไม่ใช่ one-thirds ที่ถูกคือ one-third) และนี้ก็เป็นวิธีการเขียนและการพูดเศษส่วนเป็นภาษาอังกฤษ นำเอาไปใช้กันด้วยนะ