การพูดถึงบุคลิกภาพภาษาอังกฤษ

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และการถามตอบเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ (Personality) หรือลักษณะท่าทางนิสัยของคนเรานั่นเอง เพราะคนเราทุกคนมักจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป แล้วแต่สภาพแวดล้อมการเติบโตและการเรียนรู้ ซึ่งเรื่องบุคลิกภาพก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถนำมาเป็นหัวข้อในการสนทนาภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

Personality แปลว่า บุคลิกภาพ ซึ่งคำศัพท์ที่บ่งบอกว่าเป็นคนมีบุคลิกภาพแบบไหนก็มีหลายคำ เช่น

 • Calm = ใจเย็น เงียบสงบ
 • Hard working = ทำงานหนัก
 • Honest = ซื่อสัตย์
 • Reliable = น่าเชื่อถือ
 • Trustworthy = เชื่อถือได้
 • Mean = ใจร้าย
 • Sneaky = ลับๆ ล่อๆ

เวลาถามคำถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพก็สามารถถามได้ว่า What’s (person:คน) like? เช่น What’s father like? ซึ่งมีโครงสร้างการตอบคำถามได้หลายแบบดังนี้

 • My (คน) is (คำคุณศัพท์) เช่น My mother is kindness. แม่ของฉันเป็นคนใจดี
 • She’s/He’s (คำคุณศัพท์) เช่น He’s really talkative. เขาเป็นคนพูดเก่ง
 • They are (คำคุณศัพท์) เช่น They are funny. พวกเขาเป็นคนตลก
 • She/He has a (Noun phrase) เช่น She has a good sense of humor. เธอเป็นคนอารมณ์ขัน

จากคำศัพท์ คำถาม และแนวการตอบคำถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพข้างต้นก็เป็นวิธีการใช้พูดคุยหรือสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วบุคลิกภาพของคนเราก็มีมาก ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ถ้าใครเป็นคนอย่างไรก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่แสดงถึงบุคลิกภาพได้