การพูดตัวเลขในภาษาอังกฤษ (ยกกำลัง, ทศนิยม , ร้อยละ…)

ตัวเลขชนิดต่างๆในทางคณิตศาสตร์นั้นมีหลายชนิด ทั้ง เลขยกกำลัง, เลขทศนิยม , เลขร้อยละ หรือเลขเศษส่วน ถ้าในภาษาไทยเรายังพอเข้าใจกันได้ทั่วไปว่าพูดแบบไหน แต่ถ้าในภาษาอังกฤษล่ะ แต่ละแบบจะพูดอย่างไรมาดูตัวอย่างการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวเลขเหล่านี้กันดีกว่าจริงๆแล้วเค้าพูดแบบไหนกัน

 • 32% ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า  Thirty two percent
 • 5.7 ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า  Seven point five
 • 32ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า  Three squared
 • 23 ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Two cubed
 • 24 ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Two to the power of four
 • 123 ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า  One and two thirds
 • 1975 ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Nineteen seventy-five
 • 2001 ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Two thousand and one
 • 263 – 3847 ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Two –six- three, three-eight-four-seven
 • 26 °C ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Twenty six degree
 • 21st ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Twenty-first
 • 92nd ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Ninety-second
 • 53rd ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Fifty-third
 • 67th ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Sixty- seventh
 • 1,325,476 ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า One million, three hundred and twenty-five thousand, four hundred seventy-six