การบรรยายตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเมื่อต้องสัมภาษณ์งาน

เวลาไปสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ คำถามที่ส่วนใหญ่ต้องเจอแน่นอนคือ การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการแนะนำตัวเองนั้นเราควรจะบอกจุดเด่น และบุคลิกภาพของเราไปด้วยว่าเราเหมาะกับงานที่เราสัมภาษณ์อยู่ ดังนั้นวันนี้เราควร มาเรียนรู้คำศัพท์ที่เตรียมไว้สัมภาษณ์งานกันดีกว่าว่าแบบไหนเหมาะกับคุณ ด้วย Compound Adjectives

 • Easygoing
 • Hard-working
 • Strong-minded
 • Well-organized
 • Fast-paced
 • Highly paid
 • goal-oriented
 • Good leadership
 • High responsibility
 • Good presentation
 • Good team player
 • Highly adaptive
 • Highly flexible
 • Disciplined
 • results-oriented
 • Computer literate

สำหรับ Compound Adjectives คือการรวมคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปเพื่อบรรยายคำนาม โดยบางครั้งอาจจะรวม คำคุณศัพท์ (Adjective) คำวิเศษณ์ (Adverbs) หรือคำนาม (Nouns) เข้าด้วยกัน และอาจจะใช้ – ขั้นกลางบ้างในบางคำ จากชุดคำศัพท์ Compound Adjectives ด้านบนเป็นการบรรยายบุคลิกภาพ นิสัยและภาพรวมของตัวบุคคล ซึ่งแต่ละคำนั้นมีความหมายที่ดีไปในเชิงบวก สามารถนำไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานได้ หรือบางคนสามารถใส่คุณสมบัติเหล่านี้ลงไปใน Resume เพื่อเป็นการแนะนำตัวของผู้สมัครให้น่าสนใจมากขึ้นก็ได้