การถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ปกติเวลาเราพบเจอหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เราก็อยากจะรู้ว่าบุคคลที่เราสนทนาด้วย สถานะเป็นอย่างไร โสด หรือว่าแต่งงานแล้ว ดังนั้นสำนวนการถามเกี่ยวกับสถานะภาพก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ลองมาดูกันว่ามีสำนวนใดบ้างที่เราสามารถนำไปใช้ได้
สำนวนที่ใช้ถามสถานภาพ
– Are you single or married?
คุณโสดหรือว่าแต่งงานแล้ว?
– Are you single?
คุณโสดใช่ไหม?
– Is Tony single?
โทนี่โสดใช่ไหม?
-Are you married?
คุณแต่งงานแล้วใช่ไหม?
-Is Yok married?
หยกแต่งงานแล้วใช่ไหม?
สำนวนในการตอบสถานภาพ
–  I am single.
ฉันโสด
– Jan is single.
แจนยังโสด
– I am married.
ฉันแต่งงานแล้ว
– Dan is married.
แดนแต่งงานแล้ว