การถามเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

ถ้าหากเราอยากถามเพื่อนว่ากำลังทำงานอยู่ที่ไหน มีหลายสำนวนที่เราสามารถนำมาใช้ถามคำถามได้ ซึ่งความหมายไม่แตกต่างกันมากนักWhere are you working?
คุณกำลังทำงานที่ไหน
เวลาตอบอาจจะตอบว่า I’m working at…

Where does she work?
เธอทำงานที่ไหน?

Where is your work place?
ที่ทำงานของคุณอยู่ที่ไหน?

Where is her office?
สำนักงานของหล่อนอยู่ที่ไหน?

จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ประโยคข้างต้นนั้นมีความหมายใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันเพียงแต่อาจจะแตกต่างตรงที่ความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเท่านั้นเอง ลองนำไปฝึกถามโต้ตอบกันดูนะ จะได้ใช้คล่อง