การถามทักทายภาษาอังกฤษแบบกันเองที่ง่ายและใช้ได้จริง

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้การทักทายถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นกันเองกับคนสนิทกัน เชื่อว่าจะมีประโยชน์และฝรั่งทั่วไปก็นิยมใช้การทักทายแบบนี้กับคนที่สนิทด้วย ปกติเรามักจะได้ยินการทักทายเป็นภาษอังกฤษว่า How are you? แล้วผู้ตอบก็อาจจะตอบว่า I’m fine. แต่ก็ยังมีการถามและตอบที่แตกต่างกันไปดังนี้

วิธีการทักทายที่เป็นกันเองกับคนสนิทและใช้ได้บ่อยเป็นปกติ

การถามทักทาย:

 • Hey, how’s it going?
 • What’s up?

การตอบ:

 • รู้สึกดีสามารถตอบแบบนี้ได้
  • Good.
  • Pretty good.
  • Not bad.
  • Not much.
  • Nothing much.
 • รู้สึกไม่ดีสามารถตอบแบบนี้ได้
  • Not so good.
  • Not great.
  • Not so well.

แต่ถ้าเราตอบรู้สึกไม่ดีก็อาจจะมีคำถามตามมาให้เราอธิบายได้ เช่น Why, what’s wrong? นอกจากนี้คำถามที่ถามว่า How are you?  Hey, how’s it going? หรือ What’s up? ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงๆว่าเป็นอย่างไร แต่เป็นการทักทาย ที่เหมือนกับ Hello หรือ Hi ฉะนั้นไม่ต้องกังวลกับการตอบมากมายเพราะเป็นการเริ่มต้นบทสนทนา และสำหรับการทักทายว่า  What’s up? ผู้ตอบก็ยังสามารถตอบกลับเป็น What’s up? ได้อีกเช่นกัน