การตอบรับทราบเป็นภาษาอังกฤษแบบไวๆ

โดยทั่วไปแล้วการตอบรับทราบข้อความหรือสิ่งที่ผู้อื่นบอกเรามาถือเป็นมารยาททางการสื่อสารอย่างหนึ่ง เนื่องจากในบางครั้งผู้ส่งข้อความอาจจะไม่ได้ร้องขอให้ตอบกลับแต่ถ้าเราตอบกลับจะเป็นการเพิ่มความรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยให้กับผู้ส่งข้อความมา แสดงถึงความเป็นมิตรนั่นเอง โดยมากเราจะนิยมตอบกลับกันในรูปแบบ Email ของการทำงาน ดังนั้นวันนี้จึงมีข้อความตอบกลับทาง Email ที่น่าสนใจให้สามารถลองนำไปใช้กันได้ ดังนี้

 • Noted with thanks
 • Thank you for the updated information
 • Acknowledged
 • Thank you. I look forward to participating.
 • Thank you, I look forward to having my life back.
 • Yes!!
 • Received!!
 • Okay, thanks for sending this. It’s really helpful
 • I’ll add this to my task list and let you know when it’s complete
 • Received with thanks
 • I have received your email.
 • Noted
 • I acknowledge the receipt of your below email
 • I acknowledged with thanks having received your email
 • Thanks for letting me know
 • Don’t worry.
 • Noted sir.
 • Well noted
 • Thank you very much.
 • Thank you for your information
 • Thanks for the update
 • Your email was well received
 • Thank you for your email

จะเห็นได้ว่ามีหลายประโยควลีที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในการตอบรับได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องดูถึงความเหมาะสม สุภาพในการตอบกลับด้วยว่าเป็นระดับการสื่อสารที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ