กล่าว “ขอบคุณ” และ “ ด้วยความยินดี” ในภาษาอังกฤษ

การกล่าว “ขอบคุณ” และ “ ด้วยความยินดี” ในทุกภาษาล้วนเป็นสิ่งที่ดีและถือเป็นมายาททางสังคมที่ควรทำ แต่ถ้าอยากพูดให้สากลมากขึ้นในภาษาอังกฤษ เราก็มักจะพูดขอบคุณว่า Thank you ในขณะที่ พูดแสดงถึงความยินดีด้วย You’re welcome อย่างไรก็ตามการกล่าว “ขอบคุณ” และ “ ด้วยความยินดี” ไม่ได้มีแค่ Thank you และ You’re welcome เท่านั้นแต่ยังสามารถพูดได้อีกหลายแบบดังนี้

Thank you สามารถพูดอีกแบบได้

 • Cheers
 • Thanks a bunch
 • (Many) Thanks
 • I can’t thank you enough
 • Thanks a lot
 • Thank you (ever) so much

You’re welcome สามารถพูดอีกแบบได้

 • No worries
 • Anytime
 • No problem
 • Not at all
 • Glad to help
 • My pleasure
 • Don’t mention it

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.