กล่าวคำทักทายที่ไม่ใช่แค่ Hello

การกล่าวคำทักทายนอกจากจะเป็นมารยาททางสังคมโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นอีกวิธีที่เราสามารถใช้เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ ให้เป็นกันเอง เปิดทางในการสนทนาได้อย่างราบรื่น ในภาษาอังกฤษเราจะคำว่า Hello กันเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วว่า สวัสดี แต่มันจะดีกว่านี้ไหมนะถ้าเราจะสวัสดีให้หลากหลายมากขึ้น นอกจากคำว่า Hello จะทักทายแบบไหนได้อีก มาลองดูเลย

Ways to Say Hello!

 • Bonjour
 • Good afternoon.
 • Good day
 • Good evening
 • Good morning
 • Good morning sir, how are you?
 • Good to see you
 • Great to see you
 • Greetings and salutations!
 • Greeting
 • Hey
 • Hey there?
 • Hey, boo
 • Hi
 • How are things?
 • How are you?
 • How are you feeling today?
 • How have you been?
 • Howdy?
 • It is nice to meet you
 • Long time, no see
 • Look what the cat dragged in!
 • Look who it is!
 • Nice to see you again?
 • Stay safe
 • Welcome
 • What are you been up to?
 • What have you been up to?
 • What’s going on?
 • What’s up?