กลุ่มคำศัพท์ การแก้ไข ปัญหา พัฒนา ต้องรู้!!

คำศัพท์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การพัฒนา เป็นคำศัพท์ที่จำเป็นควรรู้และมักแทรกอยู่ในประโยคเกี่ยวกับการทำงานของเรา หรือแม้แต่การใช้ในชีวิตประจำวันก็มักนำมาใช้บ่อยๆ เรามาดูกันว่าศัพท์เหล่านั้นมีอะไรบ้างที่ต้องรู้

Problem (N) = ปัญหา เรื่องยุ่งยาก เรื่องลำบาก
Solution (N) = วิธีแก้ปัญหา, คำตอบ, ทางออก, คำอธิบาย
Alternative (N) = ทางเลือก
Solve (V) = แก้ไขปัญหา แก้, แก้ไข, เคลียร์, เฉลย, อธิบาย,
Fix (V) = ซ่อมแซม ซ่อม, แก้
Development (N) = การเจริญเติบโต การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ,