ใช้ Whose ถามและตอบ

การใช้  Whose ในการถามและตอบ นั้นมีหลักการที่เราจะต้องศึกษา ซึ่งจากบทความ Whose เราก็เข้าใจถึงความหมาย และตัวอย่างประโยคไปบ้างแล้ว ในบทความนี้จะขอเพิ่มเติมและลงลึกถึงหลักการใช้งาน Whose ในการถามและตอบ หลักการใช้ Whose ถาม Whose ตามด้วย noun หรือ ไม่มี noun ก็ได้ ตัวอย่างถาม Whose ตามด้วย noun Whose book is this? ตัวอย่างถาม […]

Read Article →