ขายส่ง ขายเหมายกลัง ภาษาอังกฤษเรียกกว่าอะไร

เพื่อนสงสัยกันไหมว่าคำว่า ขายส่ง เหมายกลัง ขายแบบเหมาทั้งหมด ภาษาอังกฤษเขาเรียกกว่าอะไร คำตอบก็คือในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Wholesale นั้นเอง หากเพื่อนสังเกตก็จะเห็นได้ว่าคำว่า Wholesale นั้นประกอบไปด้วยคำว่า Whole บวกกับคำว่า Sale โดยคำว่า Whole นั้นหมายถึง ทั้งหมด ทั้งก้อน ทั้งหมดรวมเป็นก้อนใหญ่ๆ เมื่อมาบวกกับคำว่า Sale ที่แปลว่าขายแล้วก็จะหมายคำว่า ขายส่ง เหมายกลัง ขายแบบเหมาทั้งหมด นั้นเอง มาดูตัวอย่างการใช้คำว่า Wholesale ในประโยคภาษาอังกฤษกันดีกว่า […]

Read Article →