Wait for กับ Wait to ต่างกันอย่างไร?

เรารู้กันอยู่แล้วว่า Wait แปลว่า รอ แต่ถ้าหากนำ Wait มาใช่ร่วมกับ preposition หรือ คำบุพบท อย่าง for และ to นั้น จะมีความหมายต่างไปจากเดิมมากไหม แล้วความแตกต่างระหว่าง Wait for กับ Wait to นั้นต่างกันที่อะไร วันนี้มาหาคำตอบพร้อมกัน Wait for นั้นจะตามด้วยคำนาม Wait for+ Noun ตัวอย่าง […]

Read Article →