Million Billion Trillion คือเงินเยอะขนาดไหนกันนะ

ถ้าใครได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือบทความที่กี่ยวกับการลงทุน เพื่อนๆมักจะได้เจอคำศัพท์ทีเกี่ยวกับขนาดของจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเงินมากๆเช่น Million, Billion, Trillion บางคนก็อาจจะนึกไม่ออกว่าจำนวนนั้นๆมันมากขนาดไหนกันนะ Million = 1,000,000 (10 ยกกำลัง 6) หรือ 1 ล้าน Billion = 1000,000,000 (10 ยกกำลัง 9) หรือ 1 พันล้าน Trillion = 1,000,000,000,000 (10 ยกกำลัง 12) […]

Read Article →