คำว่าดีที่สุดไม่ได้มีแค่ Best

ดีที่สุด เยี่ยมที่สุด เหมาะสมที่สุด ในภาษาอังกฤษคนส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่า The best ซึ่งเป็นคำศัพท์ขั้นกว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่วันนี้เรามีคำศัพท์ที่มีความหมายแบบเดียวกับคำว่า Best พร้อมตัวอย่างแบบต่างๆมาฝากด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ในสมองเรา มาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลย Greatest หมายถึง ใหญ่ที่สุด อะไรที่ใหญ่ที่สุดส่วนมากมักจะดีที่สุดเช่นกัน เช่น New Yorkers think live in the greatest city on earth. Finest หมายถึง ดีงาม […]

Read Article →