Keyword ไว้ใช้ในการแก้ปัญหาด้วยเครื่องหมายคณิตศาสตร์

คำศัพท์สำคัญน่ารู้ที่จะนำเสนอวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการนำไปใช้แก้ปัญหา เขียนเรียงความ หรือแก้โจทย์คณิตศาสตร์ก็ได้ โดยเป็น keyword สำคัญที่แบ่งตามเครื่องหมายคณิตศาสตร์หลัก 4 ชุด คือ บวก ลบ คูณ และหาร เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามี keyword อะไรบ้าง Addition Words คำศัพท์แนวบวก + Subtraction Words คำศัพท์แนวลบ – + add + all together + […]

Read Article →