การออกเสียงคำย่อ ควรจะเน้นออกเสียงอย่างไรดีนะ

การออกเสียงคำย่อ หรือ Abbreviations ควรจะเน้นออกเสียงหรือ Stress เสียงที่พยางค์ไหนแบบไหนอย่างไรถึงจะถูกต้อง? คำตอบคือในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเราควรจะออกเสียง Stress เน้นไปที่พยางค์สุดท้ายของคำย่อนั้นๆ ยกตัวอย่างคำย่อต่างๆเช่น ชื่อย่อที่เกี่ยวกับวิชาหรือการศึกษา เช่น MBA, PhD หรือ คำย่อของชื่อประเทศเช่น USA (United States of America), UAE (United Arab Emirates) และ สนามบินต่างๆอย่างเช่น สนามบิน LAX (Los […]

Read Article →