คำว่า Pig out มีความหมายว่าอะไรกันนะ

เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่า คำว่า Pig out มันแปลว่าอะไรกันนะ มีความหมายอะไรแก้วกับหมูหรือเปล่านะ   ที่จริงแล้วคำว่า Pig out นั้นมีเป็นวลีที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบกับหมู โดยเฉพาะเปรียบเทียบกับการกิน ซึ่งสามารถแปลได้ว่า กินจุกินแบบชูชก กินสวาปาม กินแบบเต็มที่ นั้นเอง คำว่า Pig out นั้นเป็นวลีที่ไม่เป็นทางการ ส่วนการใช้ Pig out ในประโยคมักใช้ร่วมกับคำว่า On โดยการใช้งานควรใช้คำว่า Pig out on […]

Read Article →