การถามสาระทุกข์สุขดิบ

สำนวนการถามสาระทุกข์สุขดิบ เป็นสำนวนจำเป็นที่เราควรรู้และนำไปใช้ สำหรับทักทาย ถ้าคนไทยมักจะถาม สบายดีไหม ? เป็นอย่างไรบ้าง? แต่ภาษาอังกฤษสามารถใช้สำนวนเหล่านี้ได้How are you? How have you been? How’s a life? How’s everything? เวลาตอบคำถามเหล่านี้กรณีที่เราสบายดีสามารถใช้ได้ดังนี้ I’m find สบายดี great ดีเยี่ยมเลย I’m very well เวลาตอบคำถามเหล่านี้กรณีที่เรารู้สึกไม่ดีสามารถใช้ได้ดังนี้ not […]

Read Article →