มาทำความรู้จักกับเรขาคณิตในภาษาอังกฤษกันเถอะ

เรขาคณิตในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Geometry เพื่อนหลายคนคงจะได้เรียนมาในวิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิตมีหลากหลายรูปทรงที่ใช้เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลียม วงกลม ต่างๆ ในบทความนี้เราจะมารู้จักชื่อรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆในชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษกัน   เส้นตรง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Line     วงรี ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ellipse     วงกลม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Circle     สี่เหลี่ยม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Square     สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Parallelogram   […]

Read Article →