เรื่องของ mustn’t และ don’t need to

ครั้งนี้มาเรียนรู้เรื่อง mustn’t และ don’t need to กันแต่ก่อนจะไปทำความเข้าใจในรูป Negative มาลองดูรูปแบบปกติของ must พร้อมทั้งความหมายและตัวอย่างกันก่อน ปกติโครงสร้าง จะเป็น must + infinitive เช่น must do , must eat , must go เป็นต้น I must do something […]

Read Article →

isn’t aren’t บางคนยังไม่รู้ว่าตัวย่อมาจากอะไร

Isn’t aren’t เป็นคำที่แสดงเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ Isn’t ย่อมาจาก is not Aren’t ย่อมาจาก are not นอกจาก 2 คำข้างบนแล้วก็ยังมี อีกหลายคำที่ตามด้วย “not” เพื่อแสดงประโยคปฏิเสธ โดยมาจาก Primary Auxiliary Verb    ซึ่ง Primary Auxiliary Verb ก็จะประกอบไปด้วย Verb to be, Verb […]

Read Article →