Copyright นั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันนะ

เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าคำว่า Copyright นั้นมีความหมายว่าอย่างไร คำว่า Copyright (เขียนติดกันระหว่าง Copy กับ Right) นั้นหากเรามาดูจะประกอบไปด้วยคำสองคำนั้นก็คือคำว่า Copy แปลว่า การทำซ้ำ และคำว่า Right ที่แปลว่า สิทธิ เมื่อนำมารวมกันเขียนติกกันก็จะหมายความว่า สิทธิ์ของการทำซ้ำ หรือ ลิขสิทธิ์ นั้นเอง โดยคำว่าลิขสิทธิ์ Copyright นั้นมีเพื่อที่จะจำกัดในการทำซ้ำหรือกำหนดระยะเวลาในการทำซ้ำ มีไว้เพื่อปกป้องสิทธิของศิลปิน นักประดิษฐ์ หรือ ผู้คิดค้น ให้ได้รับการคุ้มครอง […]

Read Article →