คำว่า โกง ในภาษาอังกฤษ พูดว่ายังไงนะ?

การจะพูดว่า โกง ในภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้และใช้คำว่า Cheat นั้นเอง ตัวอย่าง การใช้งานคำว่า Cheat Cheating On a Test. Cheating on an exam. She cheated in the test by copying from the boy in front. นอกจากนี้ยังมีคำว่า […]

Read Article →