Fall กับ Autumn นี้เหมือนกันไหมนะ

เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่า Fall กับ Autumn นี้เหมือนกันไหมนะ และหมายความว่าอะไร คำว่า Fall กับ Autumn ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันซึ่งหมายถึง ฤดูใบไม้ร่วง โดยคำว่า Autumn จะนิยมใช้ในประเทศอังกฤษหรือในสำเนียง British UK ส่วนคำว่า Fall จะนิยมใช้ในประเทศอเมริกาหรือสำเนียง US สำหรับใครที่นึกถึงฤดูใบไม้ร่วงก็อาจจะคิดถึง ช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งเป็นภาพที่ส่วนงามและบรรยากาศเย็นสบายทีเดียวละ ทีนี้เพื่อนๆก็ทราบถึงความหมายและการนำเอาไปใช้ของคำว่า Fall กับ Autumn กันแล้วนะ

Read Article →