สับสนกันไหม Achieve กับ Archive

มีใครสับสนกันไหม Achieve กับ Archive มันทำไมเขียนคล้ายๆกันนะ มันต่างกันไหมนะ? ทั้ง 2 คำนี้เราจะเห็นบ่อยในโปรแกรมต่างๆ ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ Achieve กับ Archive มันต่างกันนะ ความหมายต่างกัน เขียนก็ต่างกัน(ต้องสังเกตตัวอักษรจริงๆสำหรับ Achieve กับ Archive) Achieve อ่านว่า แอคชีฟ หมายถึง ทำเสร็จแล้ว บรรลุเป้าหมายแล้วหลังจากที่ทำมามากมาย ตัวอย่างการใช้คำว่า Achieve ในประโยค […]

Read Article →