มารู้จักคำว่าโรคระบาดภาษาอังกฤษกันเถอะ

เพื่อนๆทราบกันไหมว่า โรคระบาด นั้นเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร มีนิยามความหมายว่ายังไงนะ โรคระบาดเราสามารถเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Pandemic ซึ่งหมายถึงว่าโรคนั้นมีการระบาดไปแล้วทั่วโลก ตัวอย่างโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วโลก เช่นโควิด-19 ,โรคไข้หวัดนก, ไข้หวัดสายพันธุ์สเปน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโรคประจำถิ่น หรือโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล เราเรียกว่า Endemic ซึ่งมีการระบาดในพื้นที่นั้นๆและมีอัตราการป่วยคงที่ ยกตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก หรือไข้มาลาเรียที่ระบาดเฉพาะในแอฟริกาใต้ เป็นต้น โดยจะมีองค์กร World Health Organization หรือ WHO เป็นผู้ประกาศว่าการแพรระบาดของโรคนั้นจะเป็นโรคระบาด Pandemic […]

Read Article →

มารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับโรคต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกันเถอะ

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรคต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษกันบ้าง เพื่อจะได้นำไปพูดกับคุณหมอฝรั่ง หรือเพื่อนชาวต่างชาติได้ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าขึ้นชื่อว่าคำศัพท์เกี่ยวกับโรค ก็จะต้องเป็นคำศัพท์ที่เฉพาะทางการแพทย์ และเป็นคำศัพท์ทางวิชาการเสียส่วนใหญ่ ดังนั้น คำศัพท์ก็จะยากขึ้นมาอีกระดับ และจะไม่ค่อยคุ้นหูเราเท่ากับคำศัพท์ทั่วไป ดังนั้นครั้งนี้ขอนำมาฝากไม่เยอะมากจะได้จำได้ง่ายๆกัน โรคตับแข็ง = Cirrhosis โรคตาแดง = Conjunctivitis โรคลำไส้อักเสบ = Enteritis โรคเรื้อน = Leprosy โรคโลหิตจาง = Anemia ไส้ติ่งอักเสบ = Appendicitis โรคระบาด […]

Read Article →