คำว่า เพิ่ม ไม่ได้มีแค่คำว่า Increase

เมื่อเรานึกถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นใรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เรามักจะใช้คำว่า Increase มาประกอบในรูปประโยคภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าเพิ่ม มากขึ้นก็จะยิ่งช่วยให้รูปประโยคภาษาอังกฤษของเราดูมีมิติมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นของคำว่า Increase กันเถอะ Extend: เป็นคำกริยา หมายถึง ต่อ ขยาย งอกเงย ตัวอย่างประโยค The caves extend for some 20 kilo-meters. Expand: เป็นคำกริยา หมายถึง ขยาย พัฒนา […]

Read Article →

วลีกริยาที่ควรรู้เกี่ยวกับ Throw

Throw เป็นคำกริยา ที่แปลว่า โยน เขวี้ยง แต่ถ้าเป็นคำนาม จะมีความหมายว่า ระยะที่ขว้าง การพุ่งเป็นต้น โดยนอกจากนี้เรายังสามารถเห็นคำว่า Throw เป็นวลีกริยาที่มีความหมายแตกต่างกันไปได้อีกมากมาย ดังนั้นนั้นมาดูวลีกริยาของ Throw ที่ควรรู้ดังนี้ Throw down หมายถึง วางลง ปลดวางลง เช่น The soldiers threw down their weapons and surrendered. Throw […]

Read Article →

Take on มีได้หลายความหมายนะ

Take on เป็นวลีกริยาหรือ Phrasal Verbs ที่สามารถมีได้หลายความหมาย ดังนี้   ความหมายที่หลากหลายของ Take on Take on : การยอมรับเงื่อนไขการทำงาน หรือการรับผิดชอบต่องาน ตัวอย่าง I wanted to make a good impression so I took on two new […]

Read Article →