จะถามว่า คำๆนี้หมายถึงอะไร ภาษาอังกฤษ จะถามว่าอย่างไร

การที่เราจะถามว่า คำๆนี้หมายถึงอะไร หมายความว่าอย่างไร? เราจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่า ก็ต้องพูดว่า What does it mean? พร้อมทั้งทำมือชี้ไปที่สิ่งๆนั้นได้เลย แล้วในกรณ๊ที่เราต้องการระบุ หรือ เจาะจง คำนั้นๆ ที่เราอยากรู้โดยเฉพาะ ละ จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ก็ต้องพูดว่า What does … mean? โดย … ให้ใส่คำที่เราอยากรู้เข้าไปนะ ตัวอย่างเช่น What does “Hashtag” mean? […]

Read Article →