การรับสายโทรศัพท์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในภาษาอังกฤษ

การสนทนาโทรศัพท์เป็นอีกวิธีที่ใช้ในการสื่อสารกันซึ่งเชื่อว่าหลายคนคนก็อาจจะมีการนำรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาปรับใช้เมื่อคุยโทรศัพท์อยู่บ้าง แต่เพื่อการใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ถูกกาลเทศะ วันนี้เรามีตัวอย่างประโยคในการพูดคุยโทรศัพท์ ทั้งแบบทางการเพื่อใช้ในการทำงาน และแบบไม่เป็นทางการเพื่อใช้คุยกับคนสนิท เช่น เพื่อน ครอบครัว คนกันเอง เป็นต้น FORMAL ประโยคทางการ ·         Good morning ·         สวัสดีตอนเช้า ·         I’m afraid she is not available at the moment. ·         ฉันเกรงว่าเธอจะไม่ว่างในขณะนี้ […]

Read Article →