รัฐวิสาหกิจ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันนะ

จะพูดว่า บริษัทรัฐวิสาหกิจ เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดีนะ? ก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนว่า รัฐวิสาหกิจหมายถึงอะไร รัฐวิสาหกิจ นั้นหมายถึงบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือว่าถือหุ้นมากกว่า 50% ขึ้นไปตัวอย่างบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็คือ บริษัท ทีโอที บริษัท การบินไทย บริษัท ปตท. เหล่านี้เป็นต้น จากที่ว่า รัฐวิสาหกิจก็คือ บริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ดังนั้นเราจึงเรียกว่า รัฐวิสาหกิจเป็นภาษาอังกฤษว่า Government-owned company หรือ State-owned company นั้นเอง จะสังเกตเห็นว่า มีคำว่า Government […]

Read Article →