รอสักครู่ รอแปปนึง รอเดี๋ยว ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าเราจะบอกให้เขารอสักครู่หรือ รอแปปนึง รอเดี๋ยว จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรได้บ้างนะ เราสามารถพูดได้หลายแบบเลย ตัวอย่างเช่น แบบเป็นทางการสุภาพ One moment, please. Just a moment, please. แบบไม่เป็นทางการ In a moment. Just a second. Just a sec. Hang on just a second. Hold […]

Read Article →