จะพูดยกตัวอย่างในภาษาอังกฤษใช้คำแบบไหนได้บ้าง

การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียนเพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจบริบทต่างๆได้ง่ายขึ้น การยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในภาษาอังกฤษ เชื่อว่าหลายๆคำพอบอกว่าให้พูดยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ คำที่ฮิตและใช้อยู่เป็นประจำก็คือ Example มาแน่ๆ แต่รู้ไหมว่าถ้าเราเบื่อที่จะใช้ Example ยังมีประโยคหรือคำอื่นๆ ที่เรามาใช้ทดแทนการยกตัวอย่าง หรือกล่าวถึงได้อีก วันนี้เรานำคำเหล่านั้นมาแบ่งปัน มาจดและจำเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันเถอะ กับคำว่า ยกตัวอย่าง For example For instance Imagine To illustrate To give you an idea Especially Such […]

Read Article →