คำศัพท์ภาษาอังกฤษสมุนไพรน่ารู้

สมุนไพร ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Herbs โดยส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด และเมื่อรับประทานเป็นประจำก็จะบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงได้อีกด้วย ดังนั้นเรามารู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมุนไพรไว้บ้างดีกว่า Artichoke (N.)       หมายความว่า       อาติโช๊ค Baby leaves (N.)    หมายความว่า       ใบอ่อน Basil (N.)                หมายความว่า       โหระพา […]

Read Article →