บริษัทจำกัด ใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของเรา มีหลายประเทศที่ใช้คำว่า บริษัทจำกัด  ไม่เหมือนกัน (ส่วนของบ้านเราใช้คำว่า Co.,Ltd) เช่น สิงคโปร บริษัทจำกัดในประเทศสิงคโปร จะใช้ตัวย่อว่า PTE. Ltd. ย่อมาจาก Private Limited   บรูไนและมาเลเซีย บริษัทจำกัดในประเทศบรูไนและมาเลเซีย จะใช้ตัวย่อว่า SDN. BHD. ย่อมาจาก Sendirian Berhad   อินโดนิเซีย บริษัทจำกัดในประเทศอินโดนิเซีย […]

Read Article →