พี่คนโต น้องคนเล็ก ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอย่างไร

ถ้าเราจะเรียก พี่คนโต หรือ พี่คนโตที่เป็นลูกคนแรกของบ้าน ในภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรกันนะ นอกจากนี้ถ้าเป็นน้องคนเล็กคนสุดท้องละ จะใช้คำว่าอะไรในภาษาอังกฤษดีนะ   สำหรับ คนโต หรือ พี่คนโตที่เป็นลูกคนแรกของบ้าน คำตอบก็คือ เราสามารถใช้คำว่า Eldest Brother ในกรณีที่เป็นพี่ชายคนโตคนแรกของบ้าน หรือ Eldest Sister ในกรณีที่เป็นพี่สาวคนโตคนแรกของบ้าน ตัวอย่างเช่น Supachai is the eldest of three brothers. Chatkaew […]

Read Article →