การถามเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

ถ้าหากเราอยากถามเพื่อนว่ากำลังทำงานอยู่ที่ไหน มีหลายสำนวนที่เราสามารถนำมาใช้ถามคำถามได้ ซึ่งความหมายไม่แตกต่างกันมากนักWhere are you working? คุณกำลังทำงานที่ไหน เวลาตอบอาจจะตอบว่า I’m working at… Where does she work? เธอทำงานที่ไหน? Where is your work place? ที่ทำงานของคุณอยู่ที่ไหน? Where is her office? สำนักงานของหล่อนอยู่ที่ไหน? จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ประโยคข้างต้นนั้นมีความหมายใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันเพียงแต่อาจจะแตกต่างตรงที่ความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเท่านั้นเอง […]

Read Article →