Take up มีได้หลายความหมายนะ

Take up เป็นวลีกริยาหรือ Phrasal Verbs ที่สามารถมีได้หลายความหมาย ดังนี้   ความหมายที่หลากหลายของ Take up Take up:  เติมต็ม หรือ ใช้เวลา ตัวอย่าง The new sofa takes up a lot of space in the living room. […]

Read Article →

ชุดคำศัพท์ที่ควรระวังมักใช้สลับกันบ่อย

ครั้งนี้มาดูชุดคำศัพท์ที่คนส่วนใหญ่มักสับสน ใช้ปนกันสลับกันไปมา บางครั้งก็สะกดอีกแบบ แต่จะใช้ความหมายอีกแบบก็มี ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น และจพให้ได้มากขึ้นว่าแต่ละคำสะกดแบบไหน แล้วแปลว่าอะไรกันแน่นั้น มาดูชุดคำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมๆกันเลย ชุดที่1 Raise (V.) แปลว่า ยก  ขึ้น เช่น Raise your hand. Rise (V.) แปลว่า ลุกขึ้น ขึ้น เช่น The sun rises at 6.00 AM […]

Read Article →

แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน การใช้ In order to..

ครั้งนี้เราจะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เราได้ไปเรียนมากันต่อ ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ In order to โดยปกติเราจะใช้  In order to ในการเขียนหรืออธิบายถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  หลายคนอาจจะมีความสับสนถึงหลักการใช้งาน ดังนั้นครั้งนี้เรามีดูโครงสร้างวิธีการใช้งานตามด้านล่างนี้ เราสามารถว่า In order to ไว้ตอนเริ่มต้นประโยค แล้วตามด้วยประโยคปัญหา คั่นด้วย comma และต่อด้วยประโยคแก้ปัญหา คือ In order to + Problem + Comma […]

Read Article →