ตามเข็มเข็มนาฬิกา ทวนเข็มนาฬิกา ในภาษาอังกฤษ

เวลาเราพูดถึงการหมุน การเลี้ยว เรามักจะอธิบายให้เห็นภาพโดยนำไปอ้างอิงกับนาฬิกา ซึ่งก็จะเข้าใจเห็นภาพเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าทุกคนสามารถดูเวลาเป็น รู้ว่าการหมุนของเข็มนาฬิกาว่าหมุนตามเข็ม หรือ ทวนเข็ม นั้นเป็นอย่างไร ว่าแต่เวลาเราจะพูดว่าให้ หมุน ตามเข็มเข็มนาฬิกา ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรนะ? แล้วเวลาเราจะพูดว่าให้ หมุน ทวนเข็มนาฬิกา ละ ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรดี? คำว่า ตามเข็มเข็มนาฬิกา ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า clockwise คำว่า ทวนเข็มนาฬิกา ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า anticlockwise หรือ counterclockwise แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คำว่า counterclockwise มากกว่า […]

Read Article →