รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด กำแพงเพชร พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ เมืองกำแพงเพชร Mueang Kamphaeng ขาณุวรลักษบุรี Khanu Woralaksaburi คลองขลุง Khlong Khlung พรานกระต่าย Phran Kratai คลองลาน Khlong Lan ไทรงาม Sai Ngam ลานกระบือ Lan Krabue ปางศิลาทอง Pang Sila Thong โกสัมพีนคร Kosamphi […]

Read Article →