รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดนราธิวาสเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด นราธิวาส พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ เมืองนราธิวาส Mueang Narathiwat ตากใบ Tak Bai บาเจาะ Bacho ยี่งอ Yi-ngo ระแงะ Ra-ngae รือเสาะ Rueso ศรีสาคร Si Sakhon แว้ง Waeng สุคิริน Sukhirin สุไหงโก-ลก Su-ngai Kolok สุไหงปาดี Su-ngai Padi […]

Read Article →