การใช้ Should (Past Form)

Should ปกติมีความหมายว่า ควร ควรจะ โดยเป็นการพูดเชิงแนะนำ แต่บางครั้งก็หมายถึงเป็นการชักชวน Should have = should’ve ตัวอย่าง I should have studied. You should have written to me. He should have called his father. We should have […]

Read Article →

Live ลีฟ Live ไลฟ เอ๊ะ เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันแล้วยังไง ?

เคยสังเกตไหมว่า Live กับ Live หน้าตาเหมือนกัน แต่ทำไมออกเสียงไม่เหมือนกัน นั่นเพราะมันทำหน้าที่ต่างกันอย่างไงล่ะ มาดูตัวอย่างดังนี้ Live อ่านว่า ลีฟ – verb= action word เป็นกริยา อาจหมายถึง อาศัย ดำเนินชีวิต ใช้ชีวิต ตัวอย่าง I live in Bangkok. Live อ่านว่า ไลฟ – adj […]

Read Article →