คำว่า ชา ภาษาอังกฤษ

ชา ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรนะ พูดถึงคำว่า ชา นั้นพ้องเสียงได้หลายความหมายทั้ง อาการขาชา อาการเฉยชา หรือ น้ำชา นั่นเอง ชา ที่เรากินกันในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Tea ที่จริง คำว่า Tea(ที) เป็นภาษาจีนนะ อีกคำหนึ่งก็ “Cha”ก็แปลว่า ชาเหมือนกัน อย่างที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่า “โอชะ” ส่วนบ้านเราก็เรียกว่า ชา  แต่ชาอีกความหมายหนึ่งก็คือ ขาชาหรืออาการชา ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Numb  และอีกความหมายหนึ่งก็คือ […]

Read Article →