คำศัพท์สังคมเมือง ชนบทและชานเมือง

พูดถึงสังคมหรือสภาพแวดล้อมในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมคนในเมือง สังคมชนบทบ้านนอก หรือสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์หลายคำที่เราควรรู้ไว้และจดจำนำไปใช้ เพราะหลายครั้งที่มีบทสนทนาหรือการถามความคิดเห็นเรื่องที่อยู่อาศัยว่าคุณชอบอยู่ในเมืองหรือชอบอยู่ชนบทมากกว่ากันและแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชอบและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล เอาล่ะมาเข้าเรื่องคำศัพท์ที่จะโยงไปถึงบทสนทนาเหล่านี้กันเถอะ มาดูทีละคำกันเลย สังคมในเมือง หรือใจกลางเมืองกลางกรุง ก็จะใช้คำว่า Urban แต่เรามักจะคุ้นกับคำว่า City มากกว่าซึ่งหมายถึง เมือง หรือนคร สังคมชนบท หรือบ้านนอก ก็จะใช้คำว่า Rural แต่เรามักจะคุ้นกับคำว่า Country ซึ่งบางทีก็อาจจะหมายถึงประเทศก็ได้ กึ่งเมืองกึ่งชนบท หรือที่รู้จักกันว่า ชานเมืองนั้นจะใช้คำว่า Suburbs    ไม่ว่าจะสังคมแบบไหนต่างก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมชุมชนที่มีการดำเนินชิวิตและหลักปฏิบัติสืบๆกันมา เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าสังคมแบบไหนดีที่สุดแต่สามารถเปรียบเทียบและเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองได้มากที่สุดเท่านนั้นเอง สำหรับคำศัพท์ที่ได้ไปครั้งนนี้เป็นคำศัพท์ที่ควรจดจำเป็นหมวดหมูอย่าลืมนำไปฝึกฝนกันบ่อยๆ เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ในสมองนะ

Read Article →