ถ้าจะพูดว่า “เห็นด้วย” ในภาษาอังกฤษพูดแบบไหนดีนะ?

การจะพูดว่า ฉันเห็นด้วย ในภาษาอังกฤษนั้นมีได้หลายคำ แต่ที่นิยมเห็นกันบ่อยก็ คือ I agree แปลตรงตัวเลยว่า ฉันเห็นด้วย แต่คำว่าเห็นด้วยไม่ได้มีเพียงแค่ I agree ยังสามารถพูแบบอื่นได้อีกหลากหลายแบบดังนี้ So do I Definitely Yup/Yep/Yeah That’s right Exactly! No doubt about it We’re in accord I agree […]

Read Article →