เรื่องของ Adverb

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง Adverb กันบ้าง โดยความจริงแล้ว Adverb นั้นมาจาก Ad +Verb ดังนั้นหน้าที่ของมันจึงมีหน้าที่ขยาย Verb หรือ ขยายกริยานั่นเอง ซึ่ง Adverb ส่วนใหญ่มักจะลงท้ายด้วย –ly แต่นอกจากนี้มันยังสามารถขยายอย่างอื่นได้อีก Adverb สามารถขยาย Verb คำกริยา Adjective คำคุณศัพท์ Adverb คำวิเศษณ์ โดยตำแหน่งการวางของ Adverb นั้น สามารถวางได้ทั้ง ข้างหน้า […]

Read Article →

Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Adjective

เราสามารถ สังเกตได้ว่าคำๆนั้นเป็นคำ Adjective (คุณศัพท์) โดยการสังเกตจาก Suffix (คำที่ลงท้ายคำ) ตัวอย่าง Suffix ที่เจอบ่อยในคำ Adjective ก็คือ -able/-ible drinkable, portable, flexible -al brutal, formal, postal, educational, gradual, illegal, nocturnal, viral -ar cellular, popular, spectacular, vulgar […]

Read Article →